Muu toiminta ja ryhmät

TAITEEN PERUSOPETUS

Näyttämötaiteen opetuksella tuetaan oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaistaan luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Ryhmiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kuusankoskella harjoitukset tapahtuvat Kuusankoskitalossa, Kouvolan ryhmät kokoontuvat Kansalaisopistolla. Taiporyhmiin ilmoittautuminen Kouvolan kansalaisopistolle; jatkavat keväällä ja uudet oppilaat syksyllä.


KUUSANKOSKEN TEATTERIN NUORISORYHMÄ

Nuorisoteatteriryhmä on tarkoitettu 16-22-vuotiaille harrastajille. Ryhmää ohjaa Karolina Eklund-Vuorela. Ilmoittautuminen ryhmään aukeaa 2.8.2021.


SENIORITEATTERI KOSKIRENTUKAT

Senioriteatteriryhmä on siirtynyt Kouvolan kansalaisopistolta Kuusankosken Teatterin alaisuuteen.